Strona główna Portal Funduszy Europejskich Unia Europejska Strona główna Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Unia Europejska
 
wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl
Przejdź do strony poświęconej RPO WiM  
   Ogl?daj multimedia


Jesteś w: Strona główna » Aktualności... »


 1  2  3  4  5  ...   


29

KWI

2016

Ruszył ogólnopolski system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Podpisanie umowy odbyło się 28 kwietnia podczas Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W czwartek 28 kwietnia  podczas Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Solcu-Zdroju, nastąpiło podpisanie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Umowa została [...]

Przeczytaj więcej


28

KWI

2016

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WiM 2014-2020 na 2016 rok

WFOŚiGW w Olsztynie informuje, że w dniach 25 i 28 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa podjął uchwały w sprawie aktualizacji harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.

Zmiany dotyczą:

1) Dodania nowych naborów w ramach:

• Osi 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur:

- Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza [...]

Przeczytaj więcej


28

KWI

2016

Lista projektów po weryfikacji formalnej konkursu RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/16 Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca RPO WiM 2014-2020, informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 roku została zakończona weryfikacja wymogów formalnych wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/16 Działanie 5.3 0chrona różnorodności biologicznej i do oceny formalno-merytorycznej zostały przekazane 4 wnioski na łączną kwotę 5 312 258,55 zł, w tym wartość dofinansowania z EFRR 4 399 779,38 [...]

Przeczytaj więcej


28

KWI

2016

Uwaga!Aktualizacja regulaminu i wydłużenie etapu weryfikacji wymogów formalnych konkursu RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/16

W czwartek 28 kwietnia 2016 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP. Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został etap weryfikacji wymogów formalnych z [...]

Przeczytaj więcej


27

KWI

2016

W Elblągu rozmawiano o bioróżnorodności

Spotkanie odbyło się 22 kwietnia w Elblągu

Ile kosztuje bioróżnorodność…? – na to pytanie próbowano znaleźć odpowiedź 22 kwietnia b.r. w Elblągu. Z okazji Dnia Ziemi Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy wsparciu finansowym ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zorganizowało wykład na temat bioróżnorodności, na który zostali zaproszeni uczniowie elbląskich szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele edukacji przyrodniczej. Jak ważna jest [...]

Przeczytaj więcej


26

KWI

2016

W Olsztynie odbyło się spotkanie "Fundusze europejskie dla środowiska Warmii i Mazur"

W spotkaniu wzięło udział 70 osób

We wtorek 26 kwietnia w Olsztynie odbyło się spotkanie informacyjne pt. „Fundusze europejskie dla środowiska Warmii i Mazur – działanie 5.2 gospodarka wodno-ściekowa”. Jego organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, który pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM 2014-2020. W spotkaniu wzięło udział 70 osób, głównie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i [...]

Przeczytaj więcej


25

KWI

2016

Uwaga! Wyniki konkursu dotacyjnego "Adaptacja do zmian klimatu - Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych" (503.85 kB)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że zakończono rozpatrywanie wniosków w ramach programu dotacyjnego "Adaptacja do zmian klimatu - Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych". Informacjie o wysokości dofinansowania udziela specjalista WFOŚiGW w Olsztynie pod nr. tel. 0 -89- 522- 02- 76.

Przeczytaj więcej


22

KWI

2016

Zapraszamy na ekoSTART Warmia i Mazury 2016 do Nowej Wsi w gminie Purda

Bieg to jeden z elementów pikniku

Wyjątkowe wydarzenie czeka wszystkich, którzy 22 maja zjawią się w Nowej Wsi w gminie Purda na Warmii Mazurach. Po raz pierwszy w sportowej rywalizacji zmierzą się tam ze sobą biegacze i rowerzyści, a wszystko w atmosferze nie tylko pięknej przyrody lecz także rodzinnego festynu. Jednym z głównych organizatorów wydarzenia jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

EkoStart Warmia i Mazury 2016 to piknik ekologiczno – sportowy, który [...]

Przeczytaj więcej


21

KWI

2016

Informacja dotycząca implementacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju w sejmie toczą się prace nad przygotowaną przez rząd nowelizacją Prawa Zamówień Publicznych. Nowelizacja wprowadza do polskiego prawa przepisy dwóch unijnych dyrektyw. W związku z tym, że proces legislacyjny wciąż trwa, a dyrektywy unijne zaczęły obowiązywać 18 kwietnia, Ministerstwo Rozwoju rekomenduje stosowanie opracowanych przez Urząd Zamówień Publicznych zaleceń, które UZP udostępnia na [...]

Przeczytaj więcej


21

KWI

2016

Uwaga! Ważna informacja dla Beneficjentów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że Beneficjent, który chce uzyskać potwierdzenie złożonych dokumentów musi posiadać własny egzemplarz pisma, na którym pracownik Funduszu będzie mógł potwierdzić ich przyjęcie. Pracownicy WFOŚiGW w Olsztynie nie wykonują kserokopii dokumentów.

Przeczytaj więcej
 1  2  3  4  5  ...    
  
   
Kontakt    |    Redakcja    |    Mapa strony
Wygenerowano w czasie: 0.352 sekundy.
Copyright© 2010 WFOŚiGW Olsztyn