Strona główna Portal Funduszy Europejskich Unia Europejska Strona główna Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Unia Europejska
 
wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl
Przejdź do strony poświęconej RPO WiM  
   Ogl?daj multimedia


Jesteś w: Strona główna » Aktualności... »


 1  2  3  4  5  ...   


20

LIP

2016

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dotyczące RPO WWM 2014-2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WWM 2014-2020 zaprasza na bezpłatne szkolenia z działań 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 RPO WiM 2014-2020:

27 lipca (środa) „Proces inwestycyjny i ocena oddziaływania na środowisko".

3 sierpnia (środa) „Pomoc publiczna udzielana przez WFOŚiGW w Olsztynie".

10 sierpnia (środa) „Jak prawidłowo [...]

Przeczytaj więcej


18

LIP

2016

W Lidzbarku Warmińskim odbył się Festiwal Kultury Myśliwskiej

Przemarsz pocztów sztandarowych

Myśliwi z Warmii i Mazur spotkali się w minioną niedzielę (17 lipca)w Lidzbarku Warmińskim na Festiwal Kultury Myśliwskiej. Była to już IX edycja tego wydarzenia.

Tradycyjną już częścią tego wydarzenia w Lidzbarku Warmińskim była msza święta w kościele pw. św. ap. Piotra i Pawła z udziałem pocztów sztandarowych. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy udali się pod Wysoką Bramę, gdzie dla przybyłych przygotowano szereg atrakcji, w [...]

Przeczytaj więcej


17

LIP

2016

Biesiada Myśliwska z EKOwspólnotą „Prosto z lasu”

Jury oceniające przygotowane na konkurs potrawy

W Świętajnie k. Szczytna odbyła się Biesiada Myśliwska z EKOwspólnotą „Prosto z lasu”. Głównym celem  wydarzenia była integracja myśliwych i rolników.

W spotkaniu, którego głównym organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie wzięło udział kilkaset osób. Święto myśliwych i rolników obfitowało w wiele atrakcji, zarówno muzycznych, folklorystycznych, ja tez tych związanych z szeroką [...]

Przeczytaj więcej


14

LIP

2016

Udana współpraca myśliwych z KŁ „Żbik” Szczytno i uczniów ze SP w Klonie

Zwieńczeniem wyjazdu do Kosewa Górnego było udekorowanie medalami „Przyjaciel Przyrody” wszystkich młodych uczestników wycieczki

Koło Łowieckie „Żbik” Szczytno od kilku lat aktywnie współpracuje ze Szkołą Podstawową w Klonie (Gmina Rozogi). Wspólne działania dotyczą wielu ważnych płaszczyzn, wśród których priorytetem jest edukacja ekologiczna. Jak zgodnie przyznają obie strony, korzystają na tym zarówno myśliwi jak też i uczniowie.

„Żbik” to jedno z mniej licznych osobowo kół łowieckich na Warmii i Mazurach. Obecnie współtworzy go 38 [...]

Przeczytaj więcej


14

LIP

2016

W Spychowie dłubali łodzie

W tym roku w warsztatach wzięło udział 11 drużyn

W sobotę 9 lipca zakończyła się siódma edycja warsztatów historyczno-ekologicznych „Święto Mazurskiej Dłubanki” organizowanych przez Nadleśnictwo Spychowo. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.

Są to jedyne tego typu warsztaty wykonywania tradycyjnych łodzi jednopiennych w Polsce, na które każdego roku coraz liczniej przybywają uczestnicy z całego kraju. W tym roku rekordowo udział brało aż 11 drużyn. [...]

Przeczytaj więcej


13

LIP

2016

WFOŚiGW w Olsztynie: Lista przedsięwzięć na 2017 rok

WFOŚiGW w Olsztynie dążąc do realizacji celu strategicznego, biorąc pod uwagę Strategię „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020r.”, Strategię Rozwoju Społeczno -Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Strategię Działania WFOŚiGW w Olsztynie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku, a także uwzględniając Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa [...]

Przeczytaj więcej


12

LIP

2016

Uwaga ! Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o ogłoszeniu naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020
Uwaga ! Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o ogłoszeniu naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020
Przeczytaj więcej


11

LIP

2016

Aktualizacja Listy projektów, które spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej
Aktualizacja Listy projektów, które spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej
Przeczytaj więcej


08

LIP

2016

Aktualizacja : Lista projektów, które spełniły wymogi formalne i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, informuje o aktualizacji listy projektów, w ramach konkursu nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16 [...]

Przeczytaj więcej


08

LIP

2016

Aktualizacja Regulaminu konkursu i wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej wniosków

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje o zmianie Regulaminu konkursu RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został etap oceny formalno-merytorycznej wniosków dokonywanej przez Komisję Oceny [...]

Przeczytaj więcej
 1  2  3  4  5  ...    
  
   
Kontakt    |    Redakcja    |    Mapa strony
Wygenerowano w czasie: 0.375 sekundy.
Copyright© 2010 WFOŚiGW Olsztyn