Strona główna Portal Funduszy Europejskich Unia Europejska Strona główna Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Unia Europejska
  Przejdź do strony głównej WFOŚiGW w Olsztynie  
   

Ogl?daj i pobieraj multimedia
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Generator wniosków
Generator wniosków płatniczych


Jesteś w: Strona główna » RPO WiM » Aktualności » Bezpłatne szkolenie z Pra...


 1  2  3  4  5  ...   
Bezpłatne szkolenie z Prawa Zamówień Publicznych (2010-02-19 10:26:18)

Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Olsztynie uprzejmie zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do uczestnictwa w  szkoleniu pt.:

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z roku 2009 – praktyka wzorcowego stosowania nowych rozwiązań

Szkolenie odbędzie się w dniach 16-17.03.2010 r. (wtorek-środa)
w Hotelu Villa Pallas w Olsztynie

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia zapewnione będą materiały szkoleniowe, pisemne zaświadczenie uczestnictwa, wyżywienie (przerwy kawowe, obiady i kolacja).

Beneficjent pokrywa koszty dojazdu, parkingu oraz noclegu w dniu 16.03.2010 r.

Istnieje możliwość wstępnej rezerwacji miejsc noclegowych w ww. terminie za pośrednictwem firmy prowadzącej szkolenie poprzez zaznaczenie takiej potrzeby na Karcie Zgłoszeniowej.

Koszt noclegu:  

Pokój 1-osobowy – 150,00 zł (brutto)

Pokój 2-osobowy – 190,00 zł (95,00 zł brutto za 1 - osobę)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wyłącznie w postaci elektronicznej (zeskanowane) na adres email: s.kowalczyk@wfosigw.olsztyn.pl  i oryginału oświadczenia uczestnika (w formie pisemnej - dostarczone listownie bądź osobiście) na adres: Sławomir Kowalczyk, Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2010 r. godz. 12:00 (w siedzibie WFOSiGW w Olsztynie).

Przesłanie karty zgłoszenia i oświadczenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach określonych w tej Informacji, formularzu zgłoszeniowym i oświadczeniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 04.03.2010 r. godz. 12:00 (w siedzibie WFOSiGW w Olsztynie) lub brak osoby zgłoszonej podczas ww. szkolenia, będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury obciążającej (na kwotę 600,00 zł brutto za osobę). Rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać w formie elektronicznej na adres email: s.kowalczyk@wfosigw.olsztyn.pl  lub pisemnej do dnia 04.03.2010 r. godz. 12:00 (w siedzibie WFOSiGW w Olsztynie)

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność i kompletność zgłoszeń (formularz i oświadczenie). Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona i zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji listy. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w ww. szkoleniu zostanie rozesłana na adresy mailowe podane w formularzach  w dniu 05.03.2010  r. do godz. 15.00. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa prosimy o kontakt telefoniczny.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Pana Sławomira Kowalczyka tel.(089) 522 02 08,Pliki do pobrania:
Agenda szkolenia
Formularz Zgłoszenia
Ośwaidczenie

Dodano: 2010-02-19 10:26:18
Przez: Sławomir Kowalczyk
Poleć artykuł znajomemu.  Wersja do wydruku.          


18

MAR

2015

WFOŚiGW w Olsztynie ponownie Instytucją Pośrednicząca RPO WiM na lata 2014-2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie po raz kolejny został Instytucją Pośredniczącą w przekazywaniu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Wojewódzki Fundusz został wskazany jako Instytucja Pośrednicząca w schemacie prezentującym system instytucjonalny RPO WiM 2014-2020 ujętym w ,,Planie działań na rzecz wspierania potencjału zasobów ludzkich Urzędu Marszałkowskiego Województwa [...]

Przeczytaj więcej


26

LUT

2015

Zakończono budowę ciepłowni na biomasę w Prostkach

Uroczyste przecięcie wstęgi nowej inwestycji w Prostkach

Po kilku miesiącach intensywnej pracy zakończono budowę ciepłowni w Prostkach. Uroczyste otwarcie inwestycji odbyło się 25 lutego.

Realizacja projektu w Prostkach objęła budowę nowej kotłowni na biomasę, rozbudowę istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowę węzłów cieplnych dla obiektów planowanych do przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Koszt inwestycji wyceniono na ponad 8,77 mln zł, z czego ponad 3,37 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego [...]

Przeczytaj więcej


09

LUT

2015

Pilne!Zmiana numeru rachunku bankowego

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 marca 2015 r. zmienia się bank obsługujący numer rachunku bankowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Nowy numer rachunku prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego: 23 1130 1189 0025 0129 5620 0003

Na ww. rachunek należy dokonywać spłaty rat kapitałowych pożyczek, odsetek i innych płatności. Prosimy o zwrócenie uwagi na tę informację, aby uniknąć zbędnych formalności. [...]

Przeczytaj więcej


06

LUT

2015

Nowe samochody dla strażaków z Warmii i Mazur

Tadeusz Ratyński - I z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie pogratulował strażakom zakupu nowych pojazdów

Strażacy z regionu wzbogacili się o osiem nowych samochodów. Dwa z nich zostały zakupione dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Uroczystość przekazania pojazdów odbyła się 5 lutego w Olsztynie podczas rocznej narady kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W uroczystości wzięli udział m.in.: komendant główny PSP gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, wojewoda Marian [...]

Przeczytaj więcej


06

LUT

2015

Pilne! Informacja na temat sprawozdawczości RPO WiM

Beneficjenci RPO WiM na lata 2007-2013.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, jako Instytucja Pośrednicząca RPO WiM na lata 2007-2013 przypomina o obowiązku składania Oświadczeń o zachowaniu trwałości projektu.

W związku z koniecznością weryfikacji zachowania trwałości projektu przypominamy,iż Beneficjent ma obowiązek składać Oświadczenia o zachowaniu trwałości projektu do 28 lutego [...]

Przeczytaj więcej


02

LUT

2015

Druhowie z Brzozia Lubawskiego jeszcze w marcu otrzymają nowy samochód

Prezes WFOŚiGW w Olsztynie Adam Krzyśków (z lewej) pogratulował wójtowi Kurzętnika Wojciechowi Dereszewskiemu uzyskania dofinansowania

Ponad 680 tys. zł będzie kosztował nowy samochód, który trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzoziu Lubawskim w gminie Kurzętnik. Pojazd zostanie zakupiony dzięki wsparciu unijnemu.

Jednostka OSP Brzozie Lubawskie jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego OSP od początku swojego istnienia. Swoim działaniem obejmuje obszar gminy Kurzętnik. W razie potrzeby uczestniczy także w akcjach na terenie powiatu nowomiejskiego. Jednostka obecnie posiada dwa samochody [...]

Przeczytaj więcej


30

STY

2015

Druhowie z OSP Żabiny otrzymają nowy samochód

Podpisanie umowy dofinansowania zakupu samochodu odbyło się 30 stycznia w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie

Jeszcze przed sezonem letnim strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabinach w gminie Rybno otrzymają średni samochód ratowniczo gaśniczy. Pojazd będzie kosztował 630 tys. zł. Znaczną część tej kwoty- 500 tys. zł- będzie stanowiło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W piątek 30 stycznia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisano umowę dotacji zakupu samochodu. [...]

Przeczytaj więcej


01

GRU

2014

W Nidzicy powstaną dwie instalacje fotowoltaiczne

Podpisanie umowy odbyło się 28 listopada w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie. Na zdjęciu Maria Sokoll, z-ca prezesa WFOŚiGW w Olsztynie i  właściciel Zakład Usługowo-Handlowy Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiktor Wiśniewski

Ponad 600 tys. zł będą kosztowały instalacje fotowoltaiczne, które powstaną w Nidzicy. Beneficjentem środków dzięki, któremu zostaną zrealizowane te zadania, jest firma ZHU Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiktor Wiśniewski.

Inwestycje mają zostać ukończona w połowie 2015 roku. Pierwsza z instalacji powstanie na dachu budynku socjalno-warsztatowego w Nidzicy. Łączna jej moc wynosić będzie 0,04MW. Uzyskana energia będzie wykorzystywana na potrzeby [...]

Przeczytaj więcej


28

LIS

2014

Kolejna inwestycja OZE powstanie w Olsztynie

Maria Sokoll, z-ca prezesa WFOŚiGW w Olsztynie pogratulowała Barbarze Miładowskiej uzyskania dofinansowania

Do czerwca 2015 roku w Olsztynie powstanie kolejna instalacja wykorzystująca odnawialne źródła energii. Tym razem beneficjentem środków jest Pracownia Krawiecka "Barbara" Barbara Miładowska. Inwestycja będzie kosztowała ponad 284 tys. zł, z czego 115 tys. zł będą stanowiły środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Projekt będzie realizowany na dachu jednego z budynków przy ul. Towarowej w Olsztynie. Uzyskana energia będzie [...]

Przeczytaj więcej


28

LIS

2014

Hurtownia „Elektryk” znów sięgnęła po dofinansowanie na OZE

Maria Sokoll, z-ca prezesa WFOŚiGW w Olsztynie pogratulowała Bogusławowi Wojciechowskiemu, pełnomocnikowi Hurtownia Elektryk uzyskania dofinansowania

Ponad 300 tysięcy złotych będzie kosztowała kolejna inwestycja w odnawialne źródła energii, którą będzie realizowała Hurtownia „Elektryk”. Tym razem panele słoneczne powstaną na budynku filii firmy w Szczytnie. Planowana inwestycja obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW na płaskim dachu budynku hali magazynowej w Szczytnie. Uzyskana energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne, natomiast nadwyżka energii będzie sprzedawana do operatora. [...]

Przeczytaj więcej
 1  2  3  4  5  ...    
  
   
Kontakt    |    Redakcja    |    Mapa strony    |    Polityka prywatności

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Wygenerowano w czasie: 0.996 sekundy.
Copyright© 2010 WFOŚiGW Olsztyn