Strona główna Portal Funduszy Europejskich Unia Europejska Strona główna Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Unia Europejska
  Przejdź do strony głównej WFOŚiGW w Olsztynie  
   Ogl?daj i pobieraj multimedia
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy
Generator wniosków
Generator wniosków płatniczych


Jesteś w: Strona główna » RPO WiM » Aktualności » Bezpłatne szkolenie z Pra...


 1  2  3  4  5  ...   
Bezpłatne szkolenie z Prawa Zamówień Publicznych (2010-02-19 10:26:18)

Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Olsztynie uprzejmie zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do uczestnictwa w  szkoleniu pt.:

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z roku 2009 – praktyka wzorcowego stosowania nowych rozwiązań

Szkolenie odbędzie się w dniach 16-17.03.2010 r. (wtorek-środa)
w Hotelu Villa Pallas w Olsztynie

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia zapewnione będą materiały szkoleniowe, pisemne zaświadczenie uczestnictwa, wyżywienie (przerwy kawowe, obiady i kolacja).

Beneficjent pokrywa koszty dojazdu, parkingu oraz noclegu w dniu 16.03.2010 r.

Istnieje możliwość wstępnej rezerwacji miejsc noclegowych w ww. terminie za pośrednictwem firmy prowadzącej szkolenie poprzez zaznaczenie takiej potrzeby na Karcie Zgłoszeniowej.

Koszt noclegu:  

Pokój 1-osobowy – 150,00 zł (brutto)

Pokój 2-osobowy – 190,00 zł (95,00 zł brutto za 1 - osobę)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wyłącznie w postaci elektronicznej (zeskanowane) na adres email: s.kowalczyk@wfosigw.olsztyn.pl  i oryginału oświadczenia uczestnika (w formie pisemnej - dostarczone listownie bądź osobiście) na adres: Sławomir Kowalczyk, Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2010 r. godz. 12:00 (w siedzibie WFOSiGW w Olsztynie).

Przesłanie karty zgłoszenia i oświadczenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach określonych w tej Informacji, formularzu zgłoszeniowym i oświadczeniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 04.03.2010 r. godz. 12:00 (w siedzibie WFOSiGW w Olsztynie) lub brak osoby zgłoszonej podczas ww. szkolenia, będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury obciążającej (na kwotę 600,00 zł brutto za osobę). Rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać w formie elektronicznej na adres email: s.kowalczyk@wfosigw.olsztyn.pl  lub pisemnej do dnia 04.03.2010 r. godz. 12:00 (w siedzibie WFOSiGW w Olsztynie)

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność i kompletność zgłoszeń (formularz i oświadczenie). Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona i zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji listy. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w ww. szkoleniu zostanie rozesłana na adresy mailowe podane w formularzach  w dniu 05.03.2010  r. do godz. 15.00. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa prosimy o kontakt telefoniczny.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Pana Sławomira Kowalczyka tel.(089) 522 02 08,Pliki do pobrania:
Agenda szkolenia
Formularz Zgłoszenia
Ośwaidczenie

Dodano: 2010-02-19 10:26:18
Przez: Sławomir Kowalczyk
Poleć artykuł znajomemu.  Wersja do wydruku.          


18

CZE

2015

W Parku Jakubowym odbył sie ekologiczny piknik promujący unijne inwestycje

Podczas środowego pikniku nie zabrakło zabaw tanecznych

Blisko 500 osób wzięło udział w pikniku, którego organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wydarzenie odbyło się w Parku Jakubowym w Olsztynie i było doskonałą okazją do promocji projektów środowiskowych Unii Europejskiej oraz podsumowania ekologicznej akcji „Tydzień dla Ziemi”.

Po 15 latach przerwy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wraz z Centrami Edukacji Ekologicznej [...]

Przeczytaj więcej


18

CZE

2015

Uwaga! Beneficjenci, którzy planują złożyć lub rozliczają wniosek o płatność końcową

W związku z zamykaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz w celu ograniczenia ilości błędów przy rozliczaniu końcowym projektów, Instytucja Zarządzająca RPO Warmia i Mazury 2007-2013 (IZ RPO WiM) przypomina, iż: zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, beneficjent, w przypadku gdy oświadczył, iż podatek VAT jest kwalifikowalny, zobowiązany jest do dostarczania wraz z wnioskiem o płatność końcową, pisemnej interpretacji przepisów prawa [...]

Przeczytaj więcej


01

CZE

2015

Dziennikarze z Ukrainy z wizytą na Warmii i Mazurach

Dziennikarze odwiedzili m.in. Leśne Arboretum w Kudypach

W sobotę (30 maja) zakończyła się kolejna edycja Festiwalu Radiowo-Telewizyjnego „Kalinowe Mosty”, który skierowany jest do dziennikarzy z Ukrainy. Tradycyjne goście wzięli także udział w „Dniach ochrony środowiska na Warmii i Mazurach”, które dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W tegorocznej wizycie na Warmii i Mazurach uczestniczyła 40-osobowa grupa zawodowa związana z mediami na Ukrainie. Goście [...]

Przeczytaj więcej


25

MAJ

2015

Harmonogram naborów wniosków RPO WWM na lata 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Ogłoszenie naborów wniosków w trybie konkursowym w terminach określonych w harmonogramie będzie możliwe po spełnieniu następujących warunków: przygotowanie i opublikowanie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju właściwych rozporządzeń w sprawie udzielania pomocy publicznej, a także [...]

Przeczytaj więcej


07

MAJ

2015

Zaproszenie na "Dni Otwartych Drzwi" ZUOK w Spytkowie

W "Dniach Otwartych Drzwi" ZUOK w Spytkowie może wziąć udział każdy chętny

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo zaprasza do udziału w "Dniach Otwartych Drzwi", które zaplanowano na  8-9 maja 2015 roku. Początek o godzinie 9. Akcja promocyjna "Dni Otwartych Drzwi" ma na celu integrację mieszkańców obszaru Wielkich Jezior Mazurskich wokół kwestii szeroko pojętej ekologii oraz zainicjowanej przez Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku kompleksowej gospodarki odpadami w tym regionie. Program merytoryczny imprezy [...]

Przeczytaj więcej


10

KWI

2015

Rozmowa z senatorem Stanisławem Gorczycą, wiceprzewodniczącym senackiej Komisji Środowiska

- Panie senatorze, czy Warmia i Mazury dobrze wykorzystały minioną perspektywę finansową 2007-2013?

- Tak, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Środki unijne były dla Warmii i Mazur solidną pomocą finansową, bez której nie bylibyśmy w stanie zrealizować wielu inwestycji, także tych związanych z ochroną środowiska naszego pięknego regionu. Potrzebowaliśmy środków z zewnątrz, aby dynamicznie rozwijać się w wielu [...]

Przeczytaj więcej


09

KWI

2015

Trwałość w projektach unijnych

Otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych, realizacja projektu i jego rozliczenie nie oznacza, iż beneficjent wywiązał się z całokształtu obowiązków nałożonych na niego umową o dofinansowanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa beneficjent pomocy wspólnotowej po zakończeniu realizacji projektu zobowiązany jest do zachowania jego trwałości.

Na instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy nałożono obowiązek zapewnienia zachowania [...]

Przeczytaj więcej


02

KWI

2015

Barciany stawiają na odnawialne źródła energii

Podpisanie umowy dofinansowania projektu odbyło się 31 marca w siedzibie WFOŚiGW  Olsztynie. Od lewej: Adam Krzyśków - prezes WFOŚiGW w Olsztynie, Maria Sokoll - z-ca prezesa WFOŚiGW w Olsztynie i Ryszard Kozyra, wójt gminy Barciany

Gmina Barciany stawia na ekologię. W budynku, w którym do niedawna jeszcze znajdowała się piekarnia, będą wykorzystywane ogniwa fotowoltaiczne. Inwestycja powstanie dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

Dawniej w budynku, gdzie dziś znajduje się Zakład Utrzymania Dróg i Zieleni w Barcianach, wypiekano pieczywo. Od kilku lat budynek też stał bezużyteczny. Wreszcie nieruchomość odkupiła gmina, która postanowiła przeznaczyć ją [...]

Przeczytaj więcej


01

KWI

2015

Ostatni samochód w ramach RPO trafi do olsztyńskich strażaków

Adam Krzyśków- prezes WFOŚiGW w Olsztynie(z lewej) pogratulował prezydentowi Piotrowi Grzymowiczowi uzyskania dofinansowania zakupu samochodu strażackiego

Od 2008 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisał 81 umów na dofinansowanie zakupu samochodów strażackich. Dzięki środkom z Unii Europejskiej docelowo uda się zakupić 89 pojazdów. We wtorek 31 marca podpisano ostatnią umowę dofinansowania zakupu samochodu strażackiego. Pojazd trafi do olsztyńskich strażaków.

Zakup samochodów strażackich jest możliwy dzięki dofinansowaniu, jakie przewidziano w ramach 6 osi [...]

Przeczytaj więcej


18

MAR

2015

WFOŚiGW w Olsztynie ponownie Instytucją Pośrednicząca RPO WiM na lata 2014-2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie po raz kolejny został Instytucją Pośredniczącą w przekazywaniu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Wojewódzki Fundusz został wskazany jako Instytucja Pośrednicząca w schemacie prezentującym system instytucjonalny RPO WiM 2014-2020 ujętym w ,,Planie działań na rzecz wspierania potencjału zasobów ludzkich Urzędu Marszałkowskiego Województwa [...]

Przeczytaj więcej
 1  2  3  4  5  ...    
  
   
Kontakt    |    Redakcja    |    Mapa strony    |    Polityka prywatności

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Wygenerowano w czasie: 0.118 sekundy.
Copyright© 2010 WFOŚiGW Olsztyn