Strona główna Portal Funduszy Europejskich Unia Europejska Strona główna Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Unia Europejska
 
wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl
Przejdź do strony poświęconej RPO WiM  
   Ogl?daj multimedia


Jesteś w: Strona główna » Strona główna »

Witamy na stronie WFOŚiGW w Olsztynie!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie istnieje od 1993 r. Stanowimy samodzielną instytucją finansową, której zadaniem jest kreowanie i realizacja polityki ekologicznej państwa poprzez współfinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wspomagamy finansowo proekologiczne inwestycje i projekty, realizowane m.in. przez samorządy, jednostki budżetu państwa, organizacje pozarządowe oraz podmioty gospodarcze.

Odgrywamy również znaczącą rolę przy obsłudze wniosków unijnych. W perspektywie finansowej 2007-2013 bierzemy udział w realizacji dwóch programów:
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w roli Instytucji Wdrażającej w zakresie dwóch priorytetów: I - Gospodarka wodno-ściekowa oraz II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w roli Instytucji Pośredniczącej w Priorytecie 6 - Środowisko przyrodnicze.

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo szczegółowe zasady udzielania pożyczek, dotacji oraz możliwości umorzenia pożyczki zaciągniętej ze środków Wojewódzkiego Funduszu. Informujemy również o wszystkich konkursach ogłaszanych przez nasz Fundusz. Aby ułatwić beneficjentom aplikowanie o środki, zamieściliśmy także m.in. wzory wniosków o dofinansowanie, kryteria wyboru przedsięwzięć i listę przedsięwzięć priorytetowych.

W zakładce Fundusze Europejskie znajdą także Państwo wszystkie informacje niezbędne do aplikowania o środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Informujemy m.in. o ogłaszanych konkursach, zmianach w prawie, a także organizowanych przez nas szkoleniach i konferencjach. Do pobrania są wzory wniosków, umów, aktualne przepisy i wiele innych przydatnych dokumentów.

Mamy nadzieję, że strona internetowa ułatwi Państwu skorzystanie ze środków finansowych, oferowanych przez Wojewódzki Fundusz. Zachęcamy więc do odwiedzania naszego serwisu i podjęcia działań na rzecz praktycznej ochrony środowiska Warmii i Mazur.

Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Olsztynie
 
  
   
Kontakt    |    Redakcja    |    Mapa strony
Wygenerowano w czasie: 0.423 sekundy.
Copyright© 2010 WFOŚiGW Olsztyn