Strona główna Portal Funduszy Europejskich Unia Europejska Strona główna Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Unia Europejska
 
wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl wfosigw.olsztyn.pl
Przejdź do strony poświęconej RPO WiM  
   Ogl?daj multimedia


Jesteś w: Strona główna » Aktualności... »


 1  2  3  4  5  ...   


20

WRZ

2016

Materiały ze spotkań informacyjnych dotyczących konkursów RPO WWM na lata 2014-2020

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowym ze spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, które organizował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Prezentacje w formie pdf  dotyczą działań 4.1, 4.2, 5.2, 5.3 RPO WiM na lata 2014-2020.

 

Przeczytaj więcej


20

WRZ

2016

Lista członków Komisji Oceny Projektów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu konkursu nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16 dotyczącego działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 publikuje Skład Komisji Oceny Projektów.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16 w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu [...]

Przeczytaj więcej


20

WRZ

2016

Fundusz uczestniczy w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu

Od piątku 16 września Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął aktywny udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu.

Tego dnia interesanci obsługiwani byli nie w budynku, lecz przed siedzibą Funduszu na specjalnym zaaranżowanym do tego celu miejscu. Park (ing) Day to jedyny dzień w roku, gdy miejsce parkingowe zmienia swoje przeznaczenie, będąc np. biurem, kawiarnią, czy też mini parkiem. Ta ekologiczna akcja realizowana [...]

Przeczytaj więcej


15

WRZ

2016

Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16e, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje, iż 12 września 2016 roku została zakończona ocena projektów zgłoszonych do dofinansowania w konkursie RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16 RPO WWM na lata 2014-2020 z zakresu osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze [...]

Przeczytaj więcej


14

WRZ

2016

Ekologia jest modna

Beata Kowalska z WFOŚiGW w Olsztynie

WFOŚiGW w Olsztynie to instytucja, która od przeszło 22 lat wspiera działania, które służą ochronie środowiska naturalnego Warmii i Mazur. I to nie tylko finansowo. Chętnie uczestniczymy i zachęcamy do podjęcia inicjatyw związanych z ekolologicznymi zachowaniami, a także aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu przygotowanego przez redakcję „Fit nie fat”. Tym razem gościem Moniki Nowakowskiej jest Beata Kowalska z WFOŚiGW w [...]

Przeczytaj więcej


12

WRZ

2016

Pierwsza umowa w ramach RPO WWM na lata 2014-2020 podpisana

Umowę podpisano 9 września w Guziance k. Rucianego Nidy

Na ponad 1,2 miliona złotych oszacowano realizację projektu dotyczącego kompleksowej modernizacji energetycznej budynków Hotelu Joseph Conrad w Piszu. Zadanie to zostanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014-2020.

W piątek 9 września w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Guzianka” k. Rucianego –Nidy podpisano pierwszą umowę dotyczącą realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 [...]

Przeczytaj więcej


12

WRZ

2016

Rozpoczęła się piąta aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpoczął piątą aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). Najnowsza aktualizacja, nad którą prace ruszyły 1 września 2016 roku, jest ostatnią szansą na zgłoszenie aktualnych potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury ściekowej przez samorządy.

Analiza dokumentu czwartej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych wykazała potrzebę podjęcia dalszych [...]

Przeczytaj więcej


07

WRZ

2016

W najbliższy piątek zostanie podpisana pierwsza umowa w ramach RPO WWM na lata 2014-2020

W piątek 9 września o godz. 9 w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Guzianka” k. Rucianego –Nidy zostanie podpisana pierwsza umowa dotycząca realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 „Efektywność energetyczna” Działanie 4.2 – „Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w [...]

Przeczytaj więcej


07

WRZ

2016

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

4 września 2015 roku weszły w życie pierwsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1936 ze zm.).

Celem nowelizacji jest przede wszystkim dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego wynikającego z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/92/UE, zmienionej [...]

Przeczytaj więcej


05

WRZ

2016

Milion złotych dofinansowania w konkursie „Zielona Klasa 2016”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchomił nowy konkurs „Zielona Klasa 2016”. Alokacja środków wynosi 1 mln zł, a o pieniądze mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie województwa.

Głównym założeniem konkursu jest wsparcie rozwoju bazy [...]

Przeczytaj więcej
 1  2  3  4  5  ...    
  
   
Kontakt    |    Redakcja    |    Mapa strony
Wygenerowano w czasie: 0.558 sekundy.
Copyright© 2010 WFOŚiGW Olsztyn